Grupa liczy max. 22 dzieci.

W grupie dzieci są zróżnicowane wiekowo: od 2,5 do 5 lat.

Sprzyja to wymianie umiejętności, obserwacjom oraz wzmacnia wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Daje dzieciom szansę rozwijania umiejętności według własnego tempa a nie tempa narzuconego przez grupę rówieśników.

Pozwala młodszym dzieciom obserwację dzieci starszych, a co za tym idzie mogą się uczyć poprzez naśladowanie, natomiast dzieci starsze pomagając młodszym ćwiczą to czego się już nauczyły, wzmacniają wiarę we własne siły.

Proponowane zajęcia

  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia z logopedą
  • indywidualna opieka logopedy i psychologa
  • zajęcia rytmiczno – taneczne
  • liczne wycieczki
  • zabawy w ogrodzie

Cena: 900 zł/mc

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym*
*dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności oplata 0 zł/mc