Kynoterapia

Zwana też dogoterapią to metoda wspomagająca rehabilitację, edukację i rewalidację, w której bodźcem do podejmowania działań jest odpowiednio przygotowany pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Tak forma terapii wzbudza w dziecku ogromne emocje. Dzieci, aby zaspokoić swoją naturalną ciekawość podążają za psem, okazują mu zainteresowanie. Bezpośredni kontakt z żywym zwierzęciem zaspokaja jedne z najważniejszych potrzeb dziecka tj. potrzebę dotyku, czułości, bliskości. Dzięki zabawie z psem prowadzimy specjalistyczną rehabilitację, ukierunkowaną indywidualnie na jego potrzeby. Nasze przedszkole współpracuje z doświadczonymi terapeutami Danutą Niemyt i Violetta Galas, które są właścicielkami certyfikowanych psów-terapeutów (Maddlen i Shakira) i prowadzące własną działalność gospodarczą pod nazwą Kynolandia. Więcej informacji na temat kynoterapii można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. (http://www.kynoterapia.eu/kynoterapia.html)