W naszej placówce oferujemy takie terapie jak:

SI INTEGRACJA SENSORYCZNA

Polega na ukierunkowanej zabawie, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie,że tworzy zajęcia razem z terapeutą. Zadaniem jest dostarczanie dziecku podczas jego aktywności ruchowej kontrolowanej przez terapeutę  ilości bodźców sensorycznych  wywołujących w konsekwencji poprawę bodźców docierających docierających do dziecka zarówno z otoczenia jak i z ciała. Przy zastosowaniu  odpowiednich technik eliminuje, wyhamowuje lub ogranicza niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarcza silne bodźce przy podwrażliwościach systemów sensorycznych (więcej na temat SI).

TERAPIA RĘKI

Podstawą terapii jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki do problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Pracujac nad trudnosciami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.

MAKATON

Program językowy oparty na systemie gestów i symboli graficznych. Umożliwia porozumiewanie się dzieci posługujących się mową w stopniu ograniczonym bądź niemówiących wcale.

TERAPIA BEHAWIORALNA

Polega na kształtowaniu u dzieci jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Terapia ta pracuje na systematycznym wzmacnianiu coraz bardziej zbliżonych do konkretnych form zachowań. Głównym celem terapii jest: 1. zwiększenie ilości zachowań, które są deficytowe; 2. redukowanie zachowań niepożądanych; 3. generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii. Pierwszy etap to wzmocnienie pierwotne w postaci nagród preferowanych  przez dzieci; następnie dzięki uczeniu się  coraz większego znaczenia nabierają wzmocnienia społeczne. Bardzo ważne jest kontrolowanie sytuacji, w których zachowanie przebiega; należy tutaj w odpowiedni sposób wydawać polecenia. Na początku krótkie i konkretne. kontrolowanie sytuacji polega na umiejętnym wprowadzaniu i wycofaniu różnorodnych form podpowiedzi tj. manualnych, wizualnych, werbalnych, itp ( wiecej informacji ).