W naszej placówce realizowana jest szeroko rozumowana rehabilitacja ruchowa jak i neurologiczna. Zajmujemy się również usprawnianiem psychoruchowym dzieci z szeroko rozumianym spectrum autyzmu. Sale rehabilitacyjne wyposażone są w pomoce, które wykorzystywane są w terapiach.

Z zajęć korzystać mogą dzieci zarówno z MPD, zaburzeniami neurologicznymi i neurologicznopodobnymi jak i dzieci z autyzmem, z zaburzeniami napięcia mięśniowego itp. systematyczność prowadzonych zajęć daje możliwość na poprawę kondycji, polepszeniu  stanu fizycznego w konkretnej jednostce chorobowej oraz możliwość większej adaptacji dzieci w społeczeństwie. W naszej placówce wprowadzamy elementy rehabilitacji wg koncepcji NDT BOBATH ( więcej informacji na temat metody www.ndt-bobath.pl).