Włączanie dzieci niepełnosprawnej do kształcenia i wychowania z dziećmi pełnosprawnymi w przedszkolu uczy tolerancji dla inności drugiego człowieka oraz zasady solidarności i demokracji w odniesieniu do swoich niepełnosprawnych koleżanek i kolegów. Autyzm to zaburzenie rozwojowe, w którym ważną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Choroba polega na odcięciu się człowieka od zewnętrznego świata, ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem, subiektywnym poczuciu odizolowania. Prowadzone badania wskazują, że autyzm może oznaczać wewnętrzną pustkę lub olbrzymie bogactwo przeżyć wewnętrznych.

Tak naprawdę słowo „autyzm” jest pojęciem zbiorczym obejmującym szerokie spektrum autystyczne – autyzm wczesnodziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera. ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, określany w literaturze także jako zaburzenia hiperkinetyczne. Jest to grupa zaburzeń charakteryzujących się wczesnym początkiem (zazwyczaj w pierwszych pięciu latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną nadmierną aktywnością.

Metoda Montessori powstała w celu nauczania dzieci upośledzonych. W myśl swoich założeń opisanych niżej (popartych wieloletnią praktyką i doświadczeniami w pracy z dzieckiem upośledzonym oraz wiedzą naukową), stworzyła nowoczesną koncepcję wychowania i nauczania.

W myśl motta metody „pomóż mi to zrobić samemu” Maria Montessori nie nauczała, ale uczyła dzieci dojść samemu do rozwiązania zadania, a służyć temu miały i mają o dziś dokładnie przemyślane materiały posiadające swoiste cech:

  • dostosowane do wzrostu dzieci,
  • skupia uwagę tylko na jednej rzeczy np. różowa wieża ma różne wymiary, ale jeden kolor, dzięki temu dzieci nie rozprasza gama kolorów, tylko różnicują wielkości,
  • materiały są atrakcyjne, stoją zawsze na swoim miejscu i dzieci mają do nich stały dostęp,
  • każdy materiał ma swój bezpośredni cel, a jednocześnie służy do ćwiczenia innej umiejętności, np. cylindry służą do nauki wymiarów, a przy okazji posiadają malutkie kuleczki, dziecko łapiąc za nią ćwiczy motorykę przydatną do nauki pisania,
  • każdy materiał posiada element samokontrolujący,
  • stopniowanie trudności

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym

  • opieka terapeuty
  • opieka logopedy
  • opieka psychologa
  • opieka rehabilitanta

max 4 dzieci z orzeczeniami na 20 osobową grupę dzieci

Cena: 0 zl/m-c